Batak Rijeka 4 - Batak
LOKACIJE

Želiš kontaktirati neku od lokacija?

Nađi željenu lokaciju i javi nam se.

batak kontakt 2 - Batak
KONTAKT

Trebaš nešto reći?

Piši nam na mail – prihvaćamo pohvale, prigovore i vaše prijedloge.

batak kontakt 3 - Batak
REZERVACIJE

Želiš rezervirati stol?

Online rezervacija ili pozivom na broj odabrane lokacije.

batak kontakt 1 - Batak
ZAPOŠLJAVANJE

Tražiš posao?

Dobar ste konobar, kuhar ili voditelj?
Gladni dobrih uvjeta?

Sjedište: Avenija Dubrovnik 16/7, Zagreb
OIB: 03777302074
MBS: 080880271
Žiro račun Erste&Steiermarkische banka d.d.: 2402006–1100684145
IBAN: HR 65 2402006 1100684145
SWIFT CODE: ESBCHR22
Članovi uprave: Marko Medić, Igor Smola
Direktor: Slaven Stojić
Temeljni kapital: 8.865.000,00 kn
Filia usluge društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo upisano je pri Trgovačkom sudu

Close
Close