Kontakt

IMATE POHVALU, PRIGOVOR ILI MARKETINŠKI UPIT?

UPIT ZA REZERVACIJU

Možete poslati klikom na željenu lokacijuili direktno možete pozivom na broj.

Ukoliko bi željeli postati dio Batak grill team-a javite nam se na mail: ljudski.potencijali@batak-grill.hr

Filia usluge d.o.o.
Sjedište: Avenija Dubrovnik 16/7, Zagreb
OIB: 03777302074
MBS: 080880271
Žiro račun Erste&Steiermarkische banka d.d.: 2402006

1100684145
IBAN: HR 65 2402006 1100684145
SWIFT CODE: ESBCHR22
Članovi uprave: Marko Medić, Igor Smola
Direktor: Slaven Stojić
Temeljni kapital: 8.865.000,00 kn
Filia usluge društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo upisano je pri Trgovačkom
sudu

AVENIJA d.o.o. za usluge
Av.Dubrovnik 16, 10000 Zagreb
Tel +385 (91) 4629502
Fax: +385 (1) 5555 820
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080576332
MB: 02123614
OIB: 33180328954
Direktor: Danijel Dugić
Članovi uprave: Slaven Stojić, Igor Smola
Temeljni kapital 12.645.000,00 kuna uplaćen u cjelosti
IBAN: HR 5624020061100480995
ERSTE BANK SWIFT: ES
BCHR22